“Vormenspel: intuitief en organisch” in het Stadhuis